Funkcje dydaktyczne naukowych kół marketingu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Funkcje dydaktyczne naukowych kół marketingu

Abstrakt

Skuteczne nauczanie marketingu w polskich uczelniach jest niezwykle trudnym i złożonym procesem. Marketing w swej naturze jest ściśle związany z praktyką gospodarczą. Absolwent szkoły wyższej powinien - oprócz kompleksowej wiedzy teoretycznej - być przygotowany do rozwiązywania rzeczywistych problemów rynkowych. Pozyskanie praktycznych umiejętności wykorzystania wiedzy zdobywanej w toku studiów oraz rozwinięcie umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych, umożliwia aktywne członkowstwo w kole naukowym. Może ono pełnić istotną rolę w procesie dydaktyki marketingu.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Marketing. Szkolnictwo i nauczanie strony 29 - 44
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Gołąb-Andrzejak E., Nagucka E.: Funkcje dydaktyczne naukowych kół marketingu// Marketing. Szkolnictwo i nauczanie/ ed. ed. Anna Drapińska Gdańsk: Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 2010, s.29-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi