Funkcjonalność systemu operacyjnego Linux uruchamianego z pamięci USB - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Funkcjonalność systemu operacyjnego Linux uruchamianego z pamięci USB

Abstrakt

System operacyjny Linux z uwagi na swoją funkcjonalność, użyteczność oraz warunki licencyjne jest coraz powszechniej wykorzystywany. Wśród licznych dystrybucji tego systemu można wyróżnić takie, które są uruchamiane bezpośrednio z pamięci półprzewodnikowych USB. W artykule zostanie przedstawiona funkcjonalność i parametry użytkowe opracowanej dystrybucji cdlinux.pl uruchamianej z pamięci USB. Dystrybucja charakteryzuje się bezpieczeństwem zainstalowanego systemu operacyjnego, przenośnością, a jednocześnie modyfikowalnością konfiguracji. Dystrybucja umożliwia również zapis i trwałe przechowywanie danych wytwarzanych przez aplikacje użytkowe. System może być uruchamiany bezpośrednio z nośnika podłączonego przez złącze USB, bez konieczności instalacji na dysku twardym, co stwarza możliwości jego szerokiego zastosowania.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej strony 81 - 84,
ISSN: 1425-5766
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek J., Wróbel M.: Funkcjonalność systemu operacyjnego Linux uruchamianego z pamięci USB// Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. -., nr. Nr 28 (2010), s.81-84
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi