Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Sopot-Gdynia - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Sopot-Gdynia

Abstrakt

W zakresie systemów transportu celem nowoczesnych miast jest zbudowanie takich rozwiązań, które by pozwoliły swoim mieszkańcom i innym interesariuszom oszczędzać czas i pieniądze, zwiększyć możliwości wyboru oraz zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Służyć temu powinna polityka transportowa przyjęta i wdrażana przez samorządy miast. Powinna być ona spójna nie tylko wewnętrznie ale także spójna i komplementarna z polityką transportową na poziomach regionalnym i krajowym. Co więcej, polityka ta powinna umożliwiać, poprzez działania w zakresie przekształcania transportu stworzenie systemu dostosowanego do wymogów gospodarki rynkowej i warunków współpracy gospodarczej w Europie. Zasady polityki transportowej zgodne z Traktatem Europejskim i polityką transportową Unii Europejskiej wymagają, aby m.in. popierany był rozwój systemu transportu publicznego jako bardziej przyjaznego środowisku naturalnemu i cywilizacyjnemu zwłaszcza w obszarach zurbanizowanych. Trzeba przyznać, że samorządy głównych miast Metropolii przyjęły w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planach i w innych dokumentach zapisy zgodne z powyższymi założeniami. W uchwale podjętej przez Radę Miasta Gdyni przyjęto, iż podstawowymi elementami strategii zrównoważonego rozwoju transportu w Gdyni będą: ­ ograniczanie i sterowanie potrzebami transportowymi przez politykę przestrzenną (loka-lizacyjną); ­ szeroko rozumiany priorytet dla transportu zbiorowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Transport elektromobilny w obsłudze podróży miejskich w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot strony 8 - 31
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Grzelec K., Bogusławski J.: Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Sopot-Gdynia// Transport elektromobilny w obsłudze podróży miejskich w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot/ : , 2017, s.8-31
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 108 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi