Fuzzy Collision Threat Parameters Area (FCTPA) - a new display proposal - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fuzzy Collision Threat Parameters Area (FCTPA) - a new display proposal

Abstrakt

W rozdziale przedstawiono nową metodę wizualizacji umożliwiającą nawigatorom oszacowanie sytuacji zbliżenia dwóch statków i w razie konieczności - wybór manewru antykolizyjnego. Metoda ta jest oparta na metodzie CTPA i oferuje następujące, nowe w stosunku do CTPA elementy: rozmyte sektory zabronionych prędkości i kursów oraz możliwość zastosowania dowolnej domeny statku. Metoda jest wystarczająco szybka do zastosowania w dowolnym systemie czasu rzeczywistego, wspomagającym decyzje nawigatora.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Advances on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation strony 213 - 218
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Szłapczyński R.: Fuzzy Collision Threat Parameters Area (FCTPA) - a new display proposal// Advances on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation/ ed. ed. A. Weintrit Gdynia: Maritime University, 2007, s.213-218
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi