Fuzzy decision support system for the control of budget and schedule in SPM - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fuzzy decision support system for the control of budget and schedule in SPM

Abstrakt

Obiektem rozważań jest komputerowy system wspierania decyzji kierowniczych w zakresie zarządzania budżetem i harmonogramem przy realizacji projektów informatycznych. Omawiany system opary jest na dynamicznych modelach rozmytych podlegających bieżącemu dostrajaniu na podstawie danych z obserwacji zarządzanego procesu. Wstępny projekt modeli rozmytych oparty został na danych zarządczych pochodzących z realizacji dwu projektów informatycznych. Dane eksperymentalne tam uzyskane zostały wykorzystane do nastrojenia oraz funkcji przynależności odpowiednio zdefiniowanych zbiorów rozmytych zastosowanych w zaimplementowanym systemie wspierania decyzji opartym na wiedzy. Analogiczna informacja i wiedza pochodząca z trzeciego projektu informatycznego stanowiła podstawę do praktycznej weryfikacji spójności i użyteczności opracowanego systemu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Artificial Intelligence and Soft Computing strony 133 - 138
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Orłowski C.: Fuzzy decision support system for the control of budget and schedule in SPM// Artificial Intelligence and Soft Computing/ ed. eds: A. Cader et al Warsaw: Academic Publishing House EXIT, 2006, s.133-138
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi