Fuzzy logic in financial management - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Fuzzy logic in financial management

Abstrakt

W rozdziale tym przedstawiono rozważania na temat możliwości prognozowania sytuacji finansowej gospodarstw domowych przy zastosowaniu logiki rozmytej. Autor zaproponował model składający się ze zmiennych wejściowych opartych na informacjach demograficznych i finansowych konsumentów - na przykład: wiek, wykształcenie, liczba dzieci, wynagrodzenie, stopień zabezpieczenia finansowego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Fuzzy logic emerging technologies and applications strony 259 - 286
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Korol T.: Fuzzy logic in financial management// Fuzzy logic emerging technologies and applications/ ed. ed. E. P. Dadios. Rijeka - Chorwacja: InTechOPEN, 2012, s.259-286
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 34 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi