Game about space or game in the space? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Game about space or game in the space?

Abstrakt

The article analyzes various aspects of the actions taken by participants involved in the process of a spatial change. Such a process is described as a game about space or a game in the space. Different terminology is presented, in particular the meaning of: spatial order, regional studies, eco-development, sustainable development. Different forms of the game are analyzed: space as a theater, as a casino, as an area of conflict. The paper addresses also the question on the role of the game planner in defining its rules and mechanisms

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 26 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-ND otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN nr 265, strony 126 - 140,
ISSN: 0079-3493
Język:
angielski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Parteka T.: Game about space or game in the space?// BIULETYN KOMITETU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU PAN. -Vol. 265., (2017), s.126-140
Bibliografia: test
  1. Bach-Głowińska J., 2014, Inteligentna przestrzeń. Trzeci wymiar innowacyjności. Wyd. Wolters Kluwer Buisness, Warsaw.
  2. Bauman Z., 2010, Między chwilą a pięknem. O sztuce w rozpędzonym świecie. Wyd. Officyna, Łódź.
  3. Cegieła A., 2016, Jaka polszczyzna, taka wspólnota Polaków. XI Kongres Obywatelski, Warsaw [https://kongres obywatelski.pl/idee-dla-polski-kategoria/jaka-polszczyzna].
  4. Dziewoński K., 1965, Przedmowa do wydania polskiego, [in:] Metody analizy regio- nalnej. Wprowadzenie do nauki o regionach, W. Isard et al. PWN, Warsaw: 11.
  5. Gehl J., 2014, Miasta dla ludzi. Wyd. RAM, Cracow.
  6. Isard W. et al., 1965, Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauki o regio- nach. PWN, Warsaw. Loesch A., 1961, Gospodarka przestrzenna. PWE, Warsaw.
  7. Markowski T., 2002, System zarządzania przestrzenią miasta jako narzędzie w pro- cesie równoważenia jego rozwoju, [in:] System zarządzania przestrzenią miasta, P. Lorens (Ed.). Wyd. Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Gdańsk.
  8. Mironowicz I., 2016, Modele transformacji miast. Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
  9. Nowakowski M., 2009, Długa urbanistyczna nowela. Wyd. Biblioteka Warszawska, Warsaw. otwiera się w nowej karcie
  10. Parteka T., 2008, Europejskie wyzwania spójności polskiej przestrzeni. Wyd. Politech- nika Gdańska, Gdańsk.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi