Gas hold up and time dependent slurry viscosity during the the precipitation of fine grained silicon dioxide particles. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Gas hold up and time dependent slurry viscosity during the the precipitation of fine grained silicon dioxide particles.

Abstrakt

Badano zmiany stopnia zatrzymania gazu i lepkości zawiesiny podczas precypitacji dwutlenku krzemu z krzemianu sodowego za pomocą dwutlenku w reaktorze airlift z wewnętrzną cyrkulacją. Badano wpływ parametrów procesowych na akumulację mikropęcherzy w zawiesinie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Aparatura Chemiczna strony 89 - 90,
ISSN: 0368-0827
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kawalec-Pietrenko B., Konopacka-Łyskawa D.: Gas hold up and time dependent slurry viscosity during the the precipitation of fine grained silicon dioxide particles. // Inżynieria i Aparatura Chemiczna. -., nr. 5 spec. (2003), s.89-90
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi