Gaz ziemny w światowych prognozach energetycznych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Gaz ziemny w światowych prognozach energetycznych

Abstrakt

Przedstawiono udział gazu ziemnego w pokrywaniu zapotrzebowania na energię obecnie i prognozowany na przyszłość. Omówiono perspektywy wykorzystania gazu do produkcji energii elektrycznej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Rynek Energii strony 2 - 7,
ISSN: 1425-5960
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Bućko P.: Gaz ziemny w światowych prognozach energetycznych// Rynek Energii. -., nr. 2(39) (2002), s.2-7
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi