Gazy nieskraplające się w urządzeniu chłodniczym. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Gazy nieskraplające się w urządzeniu chłodniczym.

Abstrakt

Omówiono wpływ obecności gazów nieskraplających się (głównie powietrza na podstawowe parametry pracy urządzenia chłodniczego. Przedstawiono konsekwencje natury eksploatacyjnej, jakie niesie za sobą nadmiar ilości takich gazów w instalacji. Zwrócono uwagę na wpływ obecności powietrza na stan techniczny sprężarki oraz na warunki przenoszenia ciepła, przede wszystkim w skraplaczu. Wskazano sposób wykrywania obecności gazów nieskraplających się w urządzeniu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna strony 11 - 115,
ISSN: 1231-188X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Hajduk T., Bonca Z.: Gazy nieskraplające się w urządzeniu chłodniczym.// Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna. -., nr. 3 (2003), s.11-115
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 87 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi