GC-FID determination of C2-C4 aliphatic monocarboxylic acids in aqueous samples preceded by solvent extraction - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

GC-FID determination of C2-C4 aliphatic monocarboxylic acids in aqueous samples preceded by solvent extraction

Abstrakt

Ekstrakcja za pomocą eteru metylo-tert-butylowego (MTBE) została wykorzystana do izolacji krótkołańcuchowych alkanowych kwasów monokarboksylowych (2-4 atomy węgla w cząsteczce) z próbek o matrycy wodnej. Całkowita wydajność dwukrotnej ekstrakcji z próbek wodnych kwasów: octowego, propionowego i masłowego wynosiła odpowiednio ok. 55% , ok. 90% i ponad 90%. Wydajności ekstrakcji są porównywalne z wartościami uzyskiwanymi w przypadku stosowania eteru dietylowego jako ekstrahenta. Stosując na etapie oznaczeń końcowych chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym oraz kolumną kapilarną z cyjanopropylometylopolisiloksanem jako fazą stacjonarną uzyskano zadowalającą separację powyższych kwasów w ekstraktach i granicę oznaczalności na poziomie 2 mg/L dla kwasu octowego i ok. 0,5 mg/L dla wyższych kwasów. Opracowaną procedurę zastosowano do oznaczenia tych kwasów w ściekach miejskich po mechanicznym oczyszczeniu.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CHEMIA ANALITYCZNA nr 54, strony 339 - 348,
ISSN: 0009-2223
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Zygmunt B., Banel A.: GC-FID determination of C2-C4 aliphatic monocarboxylic acids in aqueous samples preceded by solvent extraction// CHEMIA ANALITYCZNA. -Vol. 54, nr. iss. 3 (2009), s.339-348
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 15 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi