Gdańsk w panoramie migracji w średniowieczu - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Gdańsk w panoramie migracji w średniowieczu

Abstrakt

Gdańsk zajmował istotne miejsce w panoramie migracji w Średniowieczu. Migracje cechowały się znaczna dynamiką. Osadnictwu sprzyjały przywileje panujących - książąt gdańsko-pomorskich. Osadnictwo Lubeczan doprowadziło do przyjęcia wzorów samorządowych i lokacji miasta na prawie lubeckim.Istotne były związki z Hanzą. Pojawiło się ustawodawstwo wilkierzowe, regulujące nabycie obywatelstwa miejskiego.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Ruchy migracyjne: współczesna przestrzeń tolerancji i patologii strony 196 - 204
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Ślęzak J.: Gdańsk w panoramie migracji w średniowieczu// Ruchy migracyjne: współczesna przestrzeń tolerancji i patologii/ ed. J. Leska-Ślęzak, J. Ślęzak Osztyn: Forum Dialogu Publicznego, 2016, s.196-204
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 89 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi