Gdańskie doświadczenia w przeciwdziałaniu skutkom nadzwyczajnych zdarzeń opadowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Gdańskie doświadczenia w przeciwdziałaniu skutkom nadzwyczajnych zdarzeń opadowych

Abstrakt

W roku 2018 przypada 25-ta rocznica funkcjonowania spółki Gdańskie Wody. Publikacja prezentuje działania miasta Gdańska w zakresie zagospodarowywania wód opadowych w tym okresie. Ponieważ od roku 2001 Gdańsk został doświadczony kilkoma zdarzeniami opadowymi o nadzwyczajnych parametrach opadu atmosferycznego, z których najbardzie dramatyczne były epizody z lipca 2001 i 2016 w mieście wykonano wiele działań związanych z poprawą bezpieczeństwa powodziowego wynikającego z opadów nawalnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Wodociągi Polskie strony 44 - 47,
ISSN: 1506-171X
ISSN:
1506-171X
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Gajewski R., Szpakowski W.: Gdańskie doświadczenia w przeciwdziałaniu skutkom nadzwyczajnych zdarzeń opadowych// Wodociągi Polskie. -., nr. 3(55) (2018), s.44-47
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 52 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi