Gdańskie pola nawadniane ściekami. W: [CD-ROM] Konferencja Naukowo - Tech-niczna ''Przyszłość Wrocławskich Pól Irygacyjnych''. Wrocław 13-14 XI 2003.Wrocław: Miejskie Przeds. Wodociągów i Kanalizacji**2003 s. 1-11, 5 rys.bibliogr. 21 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Gdańskie pola nawadniane ściekami. W: [CD-ROM] Konferencja Naukowo - Tech-niczna ''Przyszłość Wrocławskich Pól Irygacyjnych''. Wrocław 13-14 XI 2003.Wrocław: Miejskie Przeds. Wodociągów i Kanalizacji**2003 s. 1-11, 5 rys.bibliogr. 21 poz.

Abstrakt

Oczyszczanie ścieków w środowisku glebowym rozpoczęło sie w Gdańsku w roku1872 i prowadzone było przez ponad 100 lat. Omawia się rozwiązania technicz-ne, obciążenia i zmiany w środowisku glebowym. Rozwiązania gdańskie stały się wzorem dla wielu innych miast, jak Berlin, Brema, Wrocław czy Królewiec. Podaje się przyczyny zmniejszającej się efektywnośvci oczyszczania ścieków i likwidacji pól w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
publikacje elektroniczne
Język:
rosyjski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi