Gdańskie porty jachtowe - próba diagnozy problemów i przedstawienia perspektyw rozwoju - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Gdańskie porty jachtowe - próba diagnozy problemów i przedstawienia perspektyw rozwoju

Abstrakt

Pory jachtowe w Gdańsku są ważnym elementem infrastruktury terenów nadwodnych i miejscem rekreacji mieszkańców. Artykuł omawia działania władz miasta w zakresie planowania i realizacji nowych obiektów, analizuje gdańskie akweny wodne i aktualny stan zainwestowania oraz realne potrzeby gdańskiego środowiska żeglarskiego. Na koniec konfrontuje je, wskazując niewykorzystane potencjały i pożądane kierunki rozwoju.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Gdańsk w perspektywie badań młodych naukowców strony 157 - 198
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Rembarz K.: Gdańskie porty jachtowe - próba diagnozy problemów i przedstawienia perspektyw rozwoju// W : Gdańsk w perspektywie badań młodych naukowców/ ed. dr inż. arch. Dorota Kamrowska-Załuska; dr inż. arch. Agnieszka Gębczyńska-Janowicz Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2016, s.157-198
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi