Geier R., Angelmaier V., Gaubner C.-A., Kohoutek J.: Integrale Brücken. Entwurf, Berechnung, Ausführung, Monitoring - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Geier R., Angelmaier V., Gaubner C.-A., Kohoutek J.: Integrale Brücken. Entwurf, Berechnung, Ausführung, Monitoring

Abstrakt

Geier R., Angelmaier V., Gaubner C.-A., Kohoutek J.: Integrale Brücken. Entwurf, Berechnung, Ausführung, Monitoring. Ernst & Sohn, Berlin 2017.

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria i Budownictwo strony 332 - 332,
ISSN: 0021-0315
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Cywiński Z.: Geier R., Angelmaier V., Gaubner C.-A., Kohoutek J.: Integrale Brücken. Entwurf, Berechnung, Ausführung, Monitoring// Inżynieria i Budownictwo. -., nr. 6 (2017), s.332-332
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi