General construction of noiseless networks detecting entanglement with the help of linear maps - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

General construction of noiseless networks detecting entanglement with the help of linear maps

Abstrakt

W pracy zaprezentowano ogólny schemat konstrukcji bezszumowych sieci pozwalających wykrywać splątanie przy pomocy odwzorowań liniowych. Pokazano jak zastosować metodę do detekcji splątania nieznanego stanu bez jego wcześniejszej rekonstrukcji. W szczególności pokazano, że zawsze istnieje bezszumowa sieć pozwalająca wykrywać splątanie przy użyciu dodatnich, ale nie kompletnie dodatnich odwzorowań. Zaprezentowano także uogólnienie na przypadek niezachowujących hermitowskości, liniowych kontrakcji na stanach produktowych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
PHYSICAL REVIEW A nr 74,
ISSN: 2469-9926
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Horodecki P., Augusiak R., Demianowicz M.: General construction of noiseless networks detecting entanglement with the help of linear maps// PHYSICAL REVIEW A. -Vol. 74., nr. nr 5 (2006),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi