General Description of State-Space Continuous-Time Gm-C Filters - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

General Description of State-Space Continuous-Time Gm-C Filters

Abstrakt

W pracy przedstawiono ogólne podejście do analogowych filtrów Gm-C czasuciągłego, oparte o opis macierzowy. Przedstawiono związki pomiędzy sieciąpasywną filtru a funkcją przenoszenia. Podano nową definicję filtrów zmien-nych stanu Gm-C oraz opisano dwie interesujące podklasy filtrów Gm-C jakrównież podano kanoniczne transformacje przekształcające struktury z pojem-nościami nieuziemionymi w struktury zawierające wyłącznie pojemności uzie-mione.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
International Journal of Electronics and Telecommunications nr 48, strony 499 - 521,
ISSN: 2081-8491
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kozieł S., Szczepański S.: General Description of State-Space Continuous-Time Gm-C Filters// International Journal of Electronics and Telecommunications. -Vol. 48., iss. 3-4 (2002), s.499-521
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi