Generalized Euler method for nonlinear first order partial differential equations. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Generalized Euler method for nonlinear first order partial differential equations.

Abstrakt

Klasyczne rozwiązania nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych pierwszego rzędu są aproksymowane w tej pracy za pomocą rozwiązań quasiliniowych układów równań różnicowych. Podstawowa idea pracy jest oparta na teorii charakterystyk. Podane są warunki wystarczające dla zbieżności metody. Dowód stabilności schematu różnicowego wykorzystuje metodę porównawczą z nieliniowymi oszacowaniami typu Perrona dla danych funkcji.Podane są przykłady numeryczne.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Nonlinear Oscillations nr 6, wydanie 4, strony 444 - 462,
ISSN: 1536-0059
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Kamont Z., Newlin-Łukowicz J.: Generalized Euler method for nonlinear first order partial differential equations.// Nonlinear Oscillations. -Vol. 6., iss. 4 (2003), s.444-462
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi