Generalized solutions of first order partial differential functional inequalities - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Generalized solutions of first order partial differential functional inequalities

Abstrakt

W pracy rozważa się zagadnienia początkowo brzegowe dla nieliniowych równań różniczkowo funkcyjnych cząstkowych pierwszego rzędu. Podano dowód jednoznaczności rozwiązań uogólnionych. Oparty jest on na twierdzeniu porównawczym dla nierówności różniczkowo funkcyjnych w sensie Caratheodory'ego. Prezentowane jest twierdzenie o uogólnionych rozwiązaniach nierówności różniczkowo funkcyjnych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Czernous W.: Generalized solutions of first order partial differential functional inequalities// Annales Soc. Math. Polonae / Roczniki Polskiego Tow. Matematycznego.. -Vol. 46., nr. nr 1 (2006), s.25-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi