Generalized Zero Range Potentials and Multichannel Electron Molecule Scattering. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Generalized Zero Range Potentials and Multichannel Electron Molecule Scattering.

Abstrakt

Zagadnienie o rozpraszaniu elektronów na molekułach rozwiązuje się w sposób jawny w modelu potencjałów o zerowym promieniu. Uwzględniając stany wzbudzone wprowadzamy potencjał macierzowy. Dla przykładu stanów wibracyjnych e+H_2 porównujemy wyniki obliczeń przekrojów czynnych z innymi (ab initio) oraz z doświadczeniem.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY nr 68, strony 181 - 186,
ISSN: 0969-806X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Leble S., Yalunin S.: Generalized Zero Range Potentials and Multichannel Electron Molecule Scattering. // RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY. -Vol. 68., (2003), s.181-186
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi