Generation of Optimal Process Plan Alternatives for ManufacturingMechanical Components - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Generation of Optimal Process Plan Alternatives for ManufacturingMechanical Components

Abstrakt

Omówiono aktualny stan wiedzy dotyczący wykorzystania systemów komputerowo wspomaganego projektowania procesów technologicznych - CAPP. Przedstawiono problemy związane z integracją systemów CAPP z systemami CAD. Omówiono założenia dla generowania optymalnych wariantów procesów wytwarzania z zastosowaniem modułów technologicznych tzw. features, wg metody gałęzi i ograniczceń (ang. branch-and-bound).

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Solid State Phenomena nr 165, strony 250 - 255,
ISSN: 1012-0394
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Deja M., Siemiątkowski M.: Generation of Optimal Process Plan Alternatives for ManufacturingMechanical Components// Solid State Phenomena. -Vol. 165., (2010), s.250-255
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi