Geneza partnerstwa publiczno-prywatnego i aktualny stan prawny - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Geneza partnerstwa publiczno-prywatnego i aktualny stan prawny

Abstrakt

Genezy koncepcji partnerstwa publiczno-prywatnego, nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach, należy szukać w konieczności zwiększania wydatków publicznych, w związku z rosnącymi potrzebami społecznymi. Wobec szczupłości środków finansowych pozostających w dyspozycji władz i ograniczonych możliowści podwyższenia obciążeń fiskalnych, w celu zahamowania rosnących zadłużeń państw w wielu krajach, i to nie tylko w UE, są podejmowane różne próby zwiększenia partycypaji sektora prywatnego w realizację części zadań publicznych. Państwa UE przyjmują różne modele tej partycypacji oraz wzajmnych praw i obowiązków współpracujących ze sobą pratnerów prywatnych i publicznych. Przedmiotem analizy są rozwiązania przyjęte przez wybrane kraje, a na ich tle pokaznie rozwiązań przyjętych w Polsce. W podsumowaniu oceniono te rozwiązania w świetle wcześniejszej i obecnej regulacji, pokazano ich wady i zalety oraz zaprezentowano wnioski.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście EURO 2012 strony 3 - 22
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Banasik P.: Geneza partnerstwa publiczno-prywatnego i aktualny stan prawny// Partnerstwo publiczno-prywatne w kontekście EURO 2012/ ed. ed. Ewa Grzegorzewska-Mischka Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2010, s.3-22
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi