Geoinżynieria środowiska. Problemy i wyzwania - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Geoinżynieria środowiska. Problemy i wyzwania

Abstrakt

Przedstawiono przyczyny i stan degradacji podłoża gruntowego w Polsce. Omówiono migrację zanieczyszczeń na parametry geotechniczne gruntów oraz zasady określania parametrów odpadów i obliczeń stateczności składowiska odpadów. Przeanalizowano rozwiązania konstrukcyjne składowisk odpadów i możliwości wykorzystania odpadów w budownictwie. Scharakteryzowano techniki oczyszczania gruntów oraz zasady monitoringu i oceny ryzyka. Omówiono aspekty prawne i metodykę kształcenia w zakresie geoinżynierii środowiska. Wskazano podstawowe problemy i wyzwania dla geotechników w zakresie geoinżynierii środowiska.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika nr 24, strony 204 - 219,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Zadroga B.: Geoinżynieria środowiska. Problemy i wyzwania// Inżynieria Morska i Geotechnika. -Vol. 24., nr. 3-4 (2003), s.204-219
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi