Geometric methods in dynamical systems modelling: electrical, mechanical and control systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Geometric methods in dynamical systems modelling: electrical, mechanical and control systems

Abstrakt

Rozważono zagadnienia modelowania systemów dynamicznych z zastosowaniem metod geometrii różniczkowej. Równania dynamiczne otrzymano w postaci inkluzji różniczkowych. Przestrzenie konstytucyjne przyjęto w postaci subwiązek włóknistych. Rozważono przestrzenie konstytucyjne układów elektrycznych, układów mechanicznych i układów sterowania. Podstawowe wyniki pracy dotyczą struktury przestrzeni rozwiązań rozważanych systemów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Systems Analysis Modelling Simulation nr 42, strony 1659 - 1707,
ISSN: 0232-9298
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Szatkowski A.: Geometric methods in dynamical systems modelling: electrical, mechanical and control systems// Systems Analysis Modelling Simulation. -Vol. 42., nr. 11 (2002), s.1659-1707
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi