Global anthropogenic mercury emission inventory for 2000 - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Global anthropogenic mercury emission inventory for 2000

Abstrakt

W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat globalnej emisji rtęci oraz wyniki inwentaryzacji tej emisji do atmosfery ze źrodeł antropogennych w roku 2000. Największy udział w tej emisji ma spalanie paliw, głównie węgla w energetyce, przemyśle i w paleniskach domowych. Obliczono, że dwie trzecie całkowitej emisji wynoszącej około 2190 ton zostało wyemitowane do atmosfery w roku 2000 z tych własnie źrodeł. Emisja rtęci ze spalania węgla jest miedzy 10 a 100 razy większa od emisji ze spalania oleju, zależnie od kraju gdzie paliwa są spalane. Rożne źrodła przemysłowe są odpowiedzialne za kolejne 30 % emisji rtęci na świecie w 2000 r. Główny udzial w tej emisji ma produkcja złota metoda rtęciowa.

Cytowania

  • 7 7 9

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 8 4 0

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ATMOSPHERIC ENVIRONMENT nr 40, strony 4048 - 4063,
ISSN: 1352-2310
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Pacyna E., Pacyna J., Steenhuisen F., Wilson S.: Global anthropogenic mercury emission inventory for 2000// ATMOSPHERIC ENVIRONMENT. -Vol. 40., (2006), s.4048-4063
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.atmosenv.2006.03.041
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 87 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi