Globalizacja - szanse i zagrożenia. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Globalizacja - szanse i zagrożenia.

Abstrakt

Nowa epoka w dziejach globalizacji gospodarki wiąże się z rewolucją elektroniczno - internetową, która niesie zawrotne tempo wymiany informacji i otwiera nowe perspektywy dla rozwoju gospodarki. Sama rewolucja nie wystarcza jednak, aby globalizacja przyniosła dobre efekty. Potrzebna jest właściwa strategia dostosowania się do tego procesu. Wypracowanie jej wymaga uświadomienia szans i zagrożeń związanych z procesem globalizacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Filozofia nr 589, strony 39 - 43,
ISSN: 1232-860X
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Wachowicz D.: Globalizacja - szanse i zagrożenia.// Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Filozofia. -Vol. 589., nr. 7 (2003), s.39-43
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 569 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi