Globalizacja, wojna o talenty a zarządzanie zasobami ludzkimi - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Globalizacja, wojna o talenty a zarządzanie zasobami ludzkimi

Abstrakt

Sukces rynkowy organizacji w warunkach nowej gospodarki zależy coraz częściej od umiejętności przyciągnięcia, utrzymania w firmie, rozwoju i efektywnego wykorzystania pracowników o wysokim potencjale, a więc talentów. Na początku opracowania omówiono wpływ zmian rynkowych na wzrost znaczenia kapitału ludzkiego i tworzenie koncepcji zarządzania talentami. Następnie przedstawiono - z perspektywy międzynarodowej i polskiej - zjawisko wojny o talenty oraz praktyczne rozwiązania z zakresu zarządzania talentami

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Społeczne i polityczne aspekty globalizacji strony 125 - 135
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Sienkiewicz Ł.: Globalizacja, wojna o talenty a zarządzanie zasobami ludzkimi// Społeczne i polityczne aspekty globalizacji/ ed. pod redakcją Bolesława Garbacika ; Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Nauk Społecznych, 2006, s.125-135
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 54 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi