Globalne społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo wiedzy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Globalne społeczeństwo informacyjne a społeczeństwo wiedzy

Abstrakt

Proces tworzenia społeczeństwa informacyjnego dzięki internetowi trwa nieprzerwanie od lat. Społeczeństwo oparte o informacje i wiedzę jest faktem nie- podważalnym. Istnieje tylko problem określenia jego stopnia rozwoju.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W: Wiedza światłem na drodze do społeczeństwa przyszłości. strony 363 - 369
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Meta Tagi