Globalne uwarunkowania zarządzania. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Globalne uwarunkowania zarządzania.

Abstrakt

Globalizacja gospodarki i społeczeństwa prowadzi do gruntownych zmian w systemach zarządzania i organizacji w przedsiębiorstwach Tworzenie jednego globalnego rynku klienta i społeczeństwa oraz międzynarodowy transfer technologii zwiększa zarówno skalę jak i zakres oraz konkurencyjność aktywności przedsiębiorstw, ale także niesie za sobą niepewność co do ich przyszłości oraz niepokoje społeczne. Coraz większego znaczenia w zarządzaniu nabiera kapitał intelektualny, wiedza i umiejętności pracowników oraz procesy uczenia się przedsiębiorstw. Na tych czynnikach nowoczesne firmy budują swoją przewagę konkurencyjną. Na tym tle w opracowaniu zarysowano stan, problemy polskich przedsiębiorstw.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem strony 66 - 73
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Tubielewicz A.: Globalne uwarunkowania zarządzania. // Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem/ Gdańsk: Kat. Zarz. i Tech.Inform., Wydz. Zarz. i Ekon., P. Gdań, 2002, s.66-73
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi