Glucosamine-6-phosphate synthase - the multi-facets enzyme - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Glucosamine-6-phosphate synthase - the multi-facets enzyme

Abstrakt

Amidotransferaza L-glutamina: D-frukozo-6-fosforan, nazywana zwyczajowo syntazą glukozamino-6-fosforanu, jako jedyny enzym należący do grupy amidotransferaz, nie wykazuje aktywności amoniakozależnej. Enzym ten, katalizujący pierwszy wyjątkowy etap w szlaku metabolicznym prowadzącym do ostatecznego wytworzenia 5´difosfourydyno-N-acetylo-D-glukozaminy (UDG-GlcNAc) stanowi ważny punkt kontroli metabolicznej biosyntezy makromolekuł zawierających aminocukry. Molekularny mechanizm reakcji katalizowanej przez syntazę GlcN-6-P jest złożony i obejmuje zarówno przeniesienie grupy aminowej jak i izomeryzację cukru. Istotne zmiany struktury enzymu i jego właściwości zostały stwierdzone w różnych tkankach nowotworowych. Stwierdzono, że syntaza GlcN-6-P ma swój udział w mechanizmie zjawiska oporności na insulinę stwierdzanego w cukrzycy. Ostatnio, enzym zaproponowany został jako obiecujący cel molekularny w chemoterapii przeciwgrzybowej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Protein Structure and Molecular Enzymology nr 1597, strony 173 - 192,
ISSN: 0167-4838
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Milewski S.: Glucosamine-6-phosphate synthase - the multi-facets enzyme// Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Protein Structure and Molecular Enzymology. -Vol. 1597., (2002), s.173-192
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 109 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi