Gospodarstwa domowe jako klienci spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Gospodarstwa domowe jako klienci spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce

Abstrakt

W gospodarce rynkowej instytucje finansowe nie mogą funkcjonować bez gospodarstw domowych, stanowiących nie tylko podstawowe podmioty każdej gospodarki, ale również usługobiorców korzystających w coraz szerszym zakresie z usług finansowych. Istotne zatem staje się dla tych instytucji poznanie determinant korzystania przez gospodarstwa domowe z ich usług. Autor przedstawia gospodarstwa domowe jako podmioty rynku finansowego, czynniki determinujące korzystanie przez nie z usług finansowych oraz zestawia usługi znajdujące się w ofercie SKOK-ów z potrzebami tych podmiotów. Rozwój rynku finansowego w Polsce i dojrzewanie gospodarstw domowych do podejmowania coraz bardziej ryzykownych decyzji finansowych wraz z ich rosnącymi wymaganiami i potrzebami zmienia bowiem i wciąż ewoluuje ofertę tych instytucji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe : charakterystyka, rozwój, otoczenie : praca zbiorowa strony 336 - 351
Język:
polski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Mazurek-Krasodomska E.: Gospodarstwa domowe jako klienci spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce// Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe : charakterystyka, rozwój, otoczenie : praca zbiorowa/ ed. pod red. Janusza Ossowskiego. Sopot: Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, 2007, s.336-351
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi