Gradient theories of ductile and brittle damage: a thermodynamical consistent framework and computational issues - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Gradient theories of ductile and brittle damage: a thermodynamical consistent framework and computational issues

Abstrakt

Przedstawiono termodynamicznie zgodny opis gradientowych teorii plastycznego i kruchego zniszczenia. Przyjęto, że propagujące mikro-zniszczenia posiadają bezwładność i ich ruch jest wywołany przez mikro-siły, które spełniają ich własne dynamiczne równania równowagi. Poza równaniami równowagi makro- i mikro-sił sformułowano pierwsze i drugie prawo termodynamiki na poziomie mikro i mezo. Zakładając ogólną formę równań konstytutywnych wykazano, że mikro- i makro-siły składają się z dwóch części, niedyssypatywnego składnika otrzymanego z potencjału energii swobodnej i dyssypatywnej części, która możne być sformułowana jako siła dyssypatywna. Przedyskutowano problemy obliczeniowe.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Stumpf H., Makowski J., Górski J., Hackl K.: Gradient theories of ductile and brittle damage: a thermodynamical consistent framework and computational issues// / : , 2003,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 3 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi