Graniczne stopnie zbrojenia poprzecznego elementów żelbetowych według normy europejskiej i polskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Graniczne stopnie zbrojenia poprzecznego elementów żelbetowych według normy europejskiej i polskiej

Abstrakt

W pracy przeprowadzono zbiorczą analizę ogólnych metod wyznaczania minimalnego i maksymalnego stopnia zbrojenia na ścinanie elementów żelbetowych. Na tym tle dokonano porównania zaleceń normy europejskiej Eurocode 2 i normy polskiej PN-B-03264:2002, a także przedstawiono wyniki ilościowe dla elementów o wysokościach od 0,20 do 0,60 m.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Inżynieria Morska i Geotechnika strony 320 - 323,
ISSN: 0867-4299
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Wesołowski M.: Graniczne stopnie zbrojenia poprzecznego elementów żelbetowych według normy europejskiej i polskiej// Inżynieria Morska i Geotechnika. -., nr. nr 2 (2010), s.320-323
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi