Graphical presentation of the power of energy losses and power developed in the elements of hydrostatic drive and control system. Part I. Rotational hydraulic motor speed series throttling control systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Graphical presentation of the power of energy losses and power developed in the elements of hydrostatic drive and control system. Part I. Rotational hydraulic motor speed series throttling control systems

Abstrakt

Zaproponowano i uzasadniono wykres przedstawiający kierunek wzrostu strumienia mocy narastającej od wału lub tłoczyska silnika hydraulicznego do wału pomopy, mocy narastającej w wyniku wymuszania przez moce strat energetycznych występujących w elementach układu i sterowania hydrostatycznego. Przedstawiono interpretację graficzną mocy strat energetycznych występujących w elementach układów, a także mocy rozwijanych przez te elementy. Dokonano analizy układu indywidualnego ze sterowaniem dławieniowym szeregowym prędkości silnika hydraulicznego obrotowego zasilanego pompą o stałej wydajności współpracującą z zaworem przelewowym w systemie stałego ciśnienia p... , układu indywidualnego ze sterowaniem dławieniowym szeregowym prędkości silnika hydraulicznego obrotowego zasilanego pompą o stałej wydajności współpracującą z zaworem przelewowym sterowanym w systemie w systemie zmiennego ciśnienia - p... , układu indywidualnego ze sterowaniem dławieniowym szregowym prędkości silnika hydraulicznego obrotowego zasilanego pompą o zmiennej wydajności współpracującą z regulatorem w systemie stałego ciśnienia p... i układu indywidualnego ze sterowaniem dławieniowym szregowym prędkości silnika hydraulicznego obrotowego zasilanego pompą o zmiennej wydajności współpracującą z regulatorem Load Sensing w systemie zmiennego ciśnienia p =var.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Polish Maritime Research nr 15, strony 28 - 37,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Paszota Z.: Graphical presentation of the power of energy losses and power developed in the elements of hydrostatic drive and control system. Part I. Rotational hydraulic motor speed series throttling control systems// Polish Maritime Research. -Vol. 15., iss. nr 3(57) (2008), s.28-37
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi