Green analytical chemistry : theory and practice - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Green analytical chemistry : theory and practice

Abstrakt

This tutorial review summarises the current state of green analytical chemistry with special emphasis on environmentally friendly sample preparation techniques. Green analytical chemistry is a part of the sustainable development concept; its history and origins are described. Miniaturisation of analytical devices and shortening the time elapsing between performing analysis and obtaining reliable analytical results are important aspects of green analytical chemistry. Solventless extraction techniques, the application of alternative solvents and assisted extractions are considered to be the main approaches complying with green analytical chemistry principles.W pracy przedstawiono obecny stan zielonej chemii analitycznej, zwłaszcza w zakresie bezropuszczalnikowych technik przygotowania próbek. Przedstawiono założenia zielonej chemii analitycznej jako część doktryny zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono również różne rozwiązania techniczne zgodne z założeniami zielonej chemii analitycznej.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS nr 39, strony 2869 - 2878,
ISSN: 0306-0012
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Tobiszewski M., Mechlińska A., Namieśnik J.: Green analytical chemistry : theory and practice// CHEMICAL SOCIETY REVIEWS. -Vol. 39, (2010), s.2869-2878
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi