Grid Implementation of a Parallel Multiobjective Genetic Algorithm for Optimized Allocation of Chlorination Stations in Drinking Water Distribution Systems: Chojnice Case Study - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Grid Implementation of a Parallel Multiobjective Genetic Algorithm for Optimized Allocation of Chlorination Stations in Drinking Water Distribution Systems: Chojnice Case Study

Abstrakt

Solving multiobjective optimization problems requires suitable algorithms to find a satisfactory approximation of a globally optimal Pareto front. Furthermore, it is a computationally demanding task. In this paper, the grid implementation of a distributed multiobjective genetic algorithm is presented. The distributed version of the algorithm is based on the island algorithm with forgetting island elitism used instead of a genetic data exchange. The algorithm is applied to the allocation of booster stations in a drinking water distribution system. First, a multiobjective formulation of the allocation problem is further enhanced n order to handle multiple water demand scenarios and to integrate controller design into the allocation problem formulation. Next, the new grid-based algorithm is applied to a case study system. The results are compared with a nondistributed version of the algorithm.Rozwiązywanie problemów wielokryterialnego optymalizacji wymaga odpowiednich algorytmów w celu znalezienia satysfakcjonującej aproksymacji globalnego frontu Pareto. Co więcej, algorytmy wielokryterialnej optymalizacji wymagają dużej ilości mocy obliczeniowej. Artykuł prezentuje implementację rozproszonego wielokryterialnego algorytmu genetycznego w rozproszonym środowisku obliczeniowym typu grid. Rozproszona wersja algorytmu bazuje na algorytmie wyspowym z "zapominającym elityzmem wyspowym" użytym w miejsce zwykłej wymiany materiału genetycznego. Algorytm został zastosowany do rozwiązania zadania alokacji stacji wtórnego uzdatniania wody w sieci dystrybucji wody pitnej. Wielokryterialne sformułowanie problemu alokacji stacji uzdatniania zostało rozszerzone o obsługę wielu scenariuszy zapotrzebowania oraz integrację procesu projektowania regulatorów już w fazie formułowania problemu alokacji. Nowy algorytm, pracujący w środowisku typu grid, został zaaplikowany do systemu dystrybucji wody pitnej miasta Chojnice. Wyniki są porównywane z wynikami potrzymanymi przez klasyczną (nie rozproszoną) wersję algorytmu.

Cytowania

  • 4 4

    CrossRef

  • 3 3

    Web of Science

  • 4 5

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND CYBERNETICS PART C-APPLICATIONS AND REVIEWS nr 38, strony 497 - 509,
ISSN: 1094-6977
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Ewald G., Kurek W., Brdyś M.: Grid Implementation of a Parallel Multiobjective Genetic Algorithm for Optimized Allocation of Chlorination Stations in Drinking Water Distribution Systems: Chojnice Case Study// IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS MAN AND CYBERNETICS PART C-APPLICATIONS AND REVIEWS. -Vol. 38., nr. iss. 4 (2008), s.497-509
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1109/tsmcc.2008.923864
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi