Grupy banków w skoncentrowanym środowisku – analiza porównawcza grup dużych, średnich i małych banków w Macedonii i Chorwacji - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Grupy banków w skoncentrowanym środowisku – analiza porównawcza grup dużych, średnich i małych banków w Macedonii i Chorwacji

Abstrakt

Cel - przedstawienie sytuacji w chorwackim i macedońskim sektorze bankowym odnośnie zmian będących skutkiem procesów konsolidacyjnych oraz analiza porównawcza zmian zachodzących w 3 grupach banków: dużych, średnich i małych w omawianych krajach Metoda badania – Wykorzystane metody badawcze obejmują studia literatury, głównie zagranicznej, oraz analizę danych finansowych oraz raportów Banku Centralnego w Chorwacji i Macedonii. Wyniki – Dwie małe gospodarki transformują swoje sektory bankowe. Zmiany zachodzące w ich strukturze są odmienne – wskaźniki koncentracji w Macedonii spadają, co wpływa na zwiększenie roli banków średnich i małych w gospodarce (rosnące udziały w rynku kredytów i depozytów), ale nie skutkuje lepszymi wynikami finansowymi. Grupa banków średnich i małych w Chorwacji może pochwalić się lepszymi wynikami (mierzonymi ROA) mimo zmniejszającej się ich roli w gospodarce. Oryginalności/Wartość – Chorwacja jako najmłodszy członek Unii Europejskiej, podobnie jak inne kraje regionu Bałkanów Zachodnich, w tym Macedonia, nie jest częstym podmiotem badań w Polsce.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia strony 609 - 618,
ISSN: 2450-7741
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Kubiszewska K.: Grupy banków w skoncentrowanym środowisku – analiza porównawcza grup dużych, średnich i małych banków w Macedonii i Chorwacji// Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. -., nr. 855,74, t. 2 (2015), s.609-618
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi