Handel Polski z Kazachstanem, Kirgistanem Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem w dobie przynależności do Unii Europejskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Handel Polski z Kazachstanem, Kirgistanem Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem w dobie przynależności do Unii Europejskiej

Abstrakt

W artykule ukazano podstawy prawne wymiany handlowej pomiędzy Polską oraz pięcioma państwami Azji Centralnej, określono wartość importu i eksportu, wyliczono bilans handlowy w latach 2003-2016. Polska importuje z pięciu państw Azji Centralnej głównie surowce mineralne, eksportuje artykuły gotowe różnego typu. Bilans wymiany handlowej w latach 2003-2016 z Kazachstanem, Kirgistanem, Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem był dla Polski dodatni. Przyszłe kierunki wymiany handlowej wskazują na jej rozwój w kolejnych latach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Partnerzy, rywale: współpraca i rywalizacja państw azjatyckich strony 50 - 69
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Gomółka K.: Handel Polski z Kazachstanem, Kirgistanem Tadżykistanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem w dobie przynależności do Unii Europejskiej// Partnerzy, rywale: współpraca i rywalizacja państw azjatyckich/ ed. Sylwester Gardocki Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018, s.50-69
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 146 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi