Harmonogramowanie realizacji projektów - przegląd modeli. W: Inżynieria za- rządzania przedsięwzięciami. Red. L. Zawadzka. Gdańsk: P. Gdań.**2003 s. 33-52 bibliogr. 124 poz. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Harmonogramowanie realizacji projektów - przegląd modeli. W: Inżynieria za- rządzania przedsięwzięciami. Red. L. Zawadzka. Gdańsk: P. Gdań.**2003 s. 33-52 bibliogr. 124 poz.

Abstrakt

Niniejszy rozdzial dotyczy obszru harmonogramowania ptojektów, problemów, które były przedmiotem badań w ostatnich latach wraz z próbą klasyfikacji wykorzystywanych modeli oparta na wybranych kryteriach: zakresu decyzji i rodzaju uwzględnionych ograniczeń.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi