Heating of fuse - elements in transient and steady - state - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Heating of fuse - elements in transient and steady - state

Abstrakt

Przedstawiono wyniki obliczeń numerycznych nagrzewania topików bezpieczników w stanach nieustalonych i ustalonych i wykonanych w pakiecie FLUX 2D. W obliczeniach uwzględniono nagrzewania całej wkładki bezpiecznikowej. Do analizy wybrano temperaturę w przewężeniu topika. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że przy obliczaniu parametrów przedłukowych należy uwzględniać przewodzenie ciepła w topiku oraz brać pod uwagę zmienną w funkcji temperatury konduktywność materiału topika. W stanie ustalonym określono graniczną wartość gęstości prądu, powyżej której temperatura wkładki zaczyna gwałtownie rosnąć. Podano założenia do modelu i wyniki obliczeń numerycznych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Proceedings Seven International Conference on Clean, Efficient & Safe Urban Transport ICEFA´03. Gdańsk - Jurata, 8th-10th September 2003 strony 181 - 187
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Jakubiuk K., Aftyka W.: Heating of fuse - elements in transient and steady - state// Proceedings Seven International Conference on Clean, Efficient & Safe Urban Transport ICEFA´03. Gdańsk - Jurata, 8th-10th September 2003/ Gdańsk: Gdań. Univ. Tech., 2003, s.181-187
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi