Hel - osiedlowy system grzejny oparty na skojarzonym źródle energii, wspomagany pompą grzejną i kolektorem słonecznym - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hel - osiedlowy system grzejny oparty na skojarzonym źródle energii, wspomagany pompą grzejną i kolektorem słonecznym

Abstrakt

Omówiono przykład kompleksowej modernizacji lokalnego sytemu grzewczego. W jej ramach wprowadzono nowe skojarzone źródło ciepła, wymieniono system rurociągów, zaś budynki obu osiedli poddano konwencjonalnej termomodernizacji. W budynkach jednego z osiedli dodatkowo wprowadzono układ grzejny oparty na gruntowych pompach ciepla oraz kolektorach słonecznych.

Cytuj jako

Autor (1)

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kubski P.: Hel - osiedlowy system grzejny oparty na skojarzonym źródle energii, wspomagany pompą grzejną i kolektorem słonecznym// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi