Helicity Discrimination in Diaryl Dichalcogenides Generateded by Inclusion Complexation with Chiral Hosts - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Helicity Discrimination in Diaryl Dichalcogenides Generateded by Inclusion Complexation with Chiral Hosts

Abstrakt

Niektóre z molekuł pozbawione centrum stereogenicznego mogą przyjmować chiralną konformację na skutek wewnętrznej rotacji wzdłuż odpowiedniego wiązania. Do grupy tej należą badane przez nas diarylodichalogenki; diarylodisiarczki, diarylodiselenki i diaryloditellurki. Niska bariera rotacji wokół wiązania chalogen-chalogen skutkuje szybką racemizacją molekuł tych związków w roztworze i uniemożliwia badanie czynności optycznej. Wykazaliśmy, że uzyskane przez nas diarylodichalogenki tworzą kompleksy inkluzyjne odpowiednio z kwasem cholowym lub Taddolem, w których cząsteczki gościa zostają zamrożone w jednej z chiralnych konformacji typu P lub M. Konfiguracja absolutna molekuł gości została określona w oparciu o analizę rentgenostrukturalną pojedynczego kryształu uzyskanych kompleksów. Zbadano też czynność optyczną uzyskanych kompleksów poprzez pomiary CD w ciele stałym. Obecne na widmach CD dwa, o przeciwnych znakach, efekty Cottona powiązano z budową i chiralnością badanych układów.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
ORGANIC LETTERS nr 14, strony 2568 - 2571,
ISSN: 1523-7060
Język:
angielski
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Olszewska T., Nowak E., Gdaniec M., Połoński T.: Helicity Discrimination in Diaryl Dichalcogenides Generateded by Inclusion Complexation with Chiral Hosts// ORGANIC LETTERS. -Vol. 14, nr. iss. 10 (2012), s.2568-2571
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi