Heretyckie inspiracje Czesława Miłosza [Czesław Miłosz’s Heretic Inspirations] - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Heretyckie inspiracje Czesława Miłosza [Czesław Miłosz’s Heretic Inspirations]

Abstrakt

Autor (1)

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Typ:
Inna publikacyjna praca zbiorowa (w tym materiały konferencyjne)
Tytuł wydania:
Religijność Czesława Miłosza strony 112 - 139
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Kaźmierczyk Zbigniew, Heretyckie inspiracje Czesława Miłosza [Czesław Miłosz’s Heretic Inspirations], [w:] Religijność Czesława Miłosza [The Religiousness of Czesław Miłosz], red. nauk. Zbigniew Kaźmierczyk przy współpracy Katarzyny Wojan, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020, s. 112–139. ISBN 978-83-7865-909-9
Weryfikacja:
Brak weryfikacji

wyświetlono 5 razy

Meta Tagi