Hierarchical model predictive control of integrated quality and quantity in drinking water distribution systems - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hierarchical model predictive control of integrated quality and quantity in drinking water distribution systems

Abstrakt

W artykule zaproponowane zostało zintegrowane podejście do sterowania ilością i jakością w systemach zaopatrzenia i dystrybucji wody. Sterowanie zintegrowane polega na optymalizowaniu kosztów operacyjnych zaspokajając zapotrzebowanie na wodę o wymaganej jakości i spełniając ograniczenia systemu. To zagadnienie sterowania optymalizującego jest zagadnieniem złożonym z powodu nieliniowości, dużego wymiaru, ograniczeń na wyjście, występowania zmiennych mieszanych, istnienia co najmniej dwóch skal czasowych w dynamice systemu oraz istnienia niepewności. Zaproponowana została suboptymalna dwupoziomowa struktura sterowania, która zapewnia realizację wymaganych funkcji sterowania, czyniąc jednocześnie ich syntezę możliwą. Zaproponowane i przedyskutowane zostały algorytmy realizacji funkcji sterowania. Zaprezentowany został szczegółowo i zbadany projekt układu sterowania dolnego poziomu. Działanie układu sterowania zostało potwierdzone badaniami symulacyjnymi.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Duzinkiewicz K., Brdyś M., Chang T.: Hierarchical model predictive control of integrated quality and quantity in drinking water distribution systems // . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi