Hierarchiczne sterowanie predykcyjne stężeniem tlenu w reaktorze biologicznej oczyszczalni ścieków - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Hierarchiczne sterowanie predykcyjne stężeniem tlenu w reaktorze biologicznej oczyszczalni ścieków

Abstrakt

Oczyszczalnia ścieków jest złożonym systemem sterowania z powodu nieliniowej dynamiki, niepewności i braku wystarczającej liczby pomiarów, wielu skal czasu i wielowymiarowości. Napowietrzanie spełnia bardzo ważną rolę w oczyszczalni ścieków. Powietrze dostarczane do reaktorów biologicznych z jednej strony służy jako pokarm dla bakterii "pracujących" przy oczyszczaniu ścieków, z drugiej strony pomaga w procesach mieszania ścieków. Koszty napowietrzania są wysokie i stanowią główny składnik kosztów związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków, dlatego bardzo ważne jest ich zmniejszanie z jednoczesną poprawą jakości oczyszczania ścieków. W pracy opracowano nowy hierarchiczny system sterowania stężeniem tlenu w reaktorze biologicznej oczyszczalni ścieków pracującej w technologii osadu czynnego. Proponuje się zintegrowany dwupoziomowy układ sterowania stężeniem tlenu w reaktorze biologicznym, który generuje wartości sterowań układem napowietrzania w oparciu o zintegrowaną dynamikę reaktora biologicznego i systemu napowietrzania. Integracja dynamiki umożliwia jednoczesne uwzględnienie wszystkich ograniczeń technologicznych i operacyjnych, a w szczególności ograniczeń na częstość załączania dmuchaw zależną od ich stanu operacyjnego. Wyróżnione i zdefiniowane są dwa układy sterowania - górnego i dolnego poziomu oraz ograniczenia dla obu układów sterowania. Dla każdego z nich określone są cele sterowania. W monografii zaprojektowano dwa rodzaje układów sterowania górnego poziomu w oparciu o niezależne nieliniowe regulatory predykcyjne i nieliniowy wielowymiarowy regulator predykcyjny. Ponadto w układzie sterowania dolnego poziomu zamodelowano dyskretną dynamikę dmuchaw związaną z ograniczeniami czasowymi na ich załączanie i wyłączanie oraz przeprowadzono linearyzację zależności związanych z przepustnicami i dmuchawami. Zastosowaną technologią sterowania jest sterowanie predykcyjne. W części aplikacyjnej przeprowadzono badania symulacyjne działania zaprojektowanego układu sterowania stężeniem tlenu w reaktorze biologicznym. Przeprowadzono analizę symulacyjną efektywności algorytmów sterowania dla różnych warunków obciążeń oczyszczalni ścieków w Kartuzach.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Piotrowski R.: Hierarchiczne sterowanie predykcyjne stężeniem tlenu w reaktorze biologicznej oczyszczalni ścieków. Gdańsk: Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2011.144 s. ISBN 978-83-7348-369-9
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 239 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi