High-performance analog circuits : bipolar noise - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

High-performance analog circuits : bipolar noise

Abstrakt

Omówiono typowe źródła szumów występujące w tranzystorach bipolarnych, a mianowicie: cieplne, śrutowe, generacyjno-rekombinacyjne, 1/f, 1/f2, wybuchowe (RTS),lawinowe. Przedstawiono szumowy schemat zastępczy tranzystora bipolarnego oraz opisano wydajności poszczególnych źródeł szumów. Przytoczono informacje o zastępczej rezystancji tranzystora szumów oraz współczynniku szumów.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Analog and VLSI Circuits : the circuits and filters handbook, third edition strony 0 - 0
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Konczakowska A., Wilamowski B.: High-performance analog circuits : bipolar noise// Analog and VLSI Circuits : the circuits and filters handbook, third edition/ ed. ed. Wai-Kai-Chen. - Universityof Illinois. Chicago: CRC Press, 2009, s.0-0
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 10 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi