High-performance liquid chromatography in group-type separation and technical or process analytics of petroleum products - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

High-performance liquid chromatography in group-type separation and technical or process analytics of petroleum products

Abstrakt

W pracy dokonano przeglądu i poddano krytycznej ocenie metody oznaczania składu grupowego produktów naftowych o różnej lotności, zarówno metody znormalizowane, jak i opisane w literaturze naukowej. W zdecydowanej większości są to metody wykorzystujące technikę chromatografii cieczowej w układzie faz normalnych (NP-HPLC). Na podstawie danych z literatury oraz własnych studiów i badań należy stwierdzić, że im wyższy zakres temperatury wrzenia materiału naftowego i im wyższy stopień rafinacji, tym trudniej dokonać rozdzielenia grupowego i tym bardziej daleki od zadowalającego jest dotychczasowy stan opanowania rozdzielania grupowego produktów naftowych z zastosowaniem HPLC. Odniesiono się też do wyników badań własnych, których celem było opracowanie nowych, selektywnych warunków separacji grupowej produktów naftowych o różnej lotności, z wykorzystaniem wielokolumnowych układów rozdzielczych HPLC, oceniając je jako wnoszące istotny postęp do stanu opanowania problematyki analitycznej, będącej przedmiotem niniejszej pracy przeglądowej.

Cytowania

  • 2 6

    CrossRef

  • 2 4

    Web of Science

  • 2 5

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kamiński M., Kartanowicz R., Gilgenast-Krasińska E., Namieśnik J.: High-performance liquid chromatography in group-type separation and technical or process analytics of petroleum products// . -., (2005),
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1080/10408340500304024
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi