High Q-factor Microwave Fabry-Perot Resonator With Distributed Bragg Reflectors - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

High Q-factor Microwave Fabry-Perot Resonator With Distributed Bragg Reflectors

Abstrakt

Zrealizowany został rezonator Fabry-Perot pracujący na częstotliwości 39 GHz i wykorzystujący dwie pary ćwierćfalowych kwarcowych reflektorów Bragga. Dla fali o długości 98.26 mm otrzymano dobroć ok. 560,000, co oznacza 4.3-krotny wzrost w porównaniu z identycznym rezonatorem bez reflektorów Bragga. Analizę problemu wykonano przy pomocy metody różnic skończonych w dziedzinie częstotliwości (FDFD) i porównano z uproszczonym rozwiązaniem półanalitycznym. Uzyskano dobrą zgodność między parametrami otrzymanymi dla analizy teoretycznej i wynikami pomiarów. Zaproponowano kompensację termiczną częstotliwości rezonansowej przy użyciu prętów i cylindrów wykonanych z metali o różnych współczynnikach przenikalności cieplnej.

Cytowania

  • 2 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 2 4

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Krupka J., Ćwikła A., Mrozowski M., Clarke R., Tobar M.: High Q-factor Microwave Fabry-Perot Resonator With Distributed Bragg Reflectors// . -., (2005),
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1109/tuffc.2005.1516015
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi