High temperature corrosion of steel equipment in modern rafinery environments with high and low sulphur content - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

High temperature corrosion of steel equipment in modern rafinery environments with high and low sulphur content

Abstrakt

Przedstawiono charakterystykę i mechanizmy procesów wysokotemperaturowej korozji elementów ze stali we współczesnych rafineriach ropy naftowej podczas eksploatacji we frakcjach węglowodorowych o niskiej i wysokiej zawartości siarki. Zwrócono uwagę na procesy korozji siarkowej w obecności wodoru i bez obecności wodoru oraz proces pylenia metalu pod wpływem węgla ze środowiska - w wypadku niskiej zawartości siarki w środowisku.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Developments in mechanical engineering. Vol. 3 strony 73 - 83
Język:
angielski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Hucińska J., Gajowiec G.: High temperature corrosion of steel equipment in modern rafinery environments with high and low sulphur content// Developments in mechanical engineering. Vol. 3/ ed. eds. J. T. Ciesliński, A. Barylski. Gdańsk: Gdansk Univ. Technol. Publ., 2009, s.73-83
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi